Organizátor REgionální DOpravy v Královéhradeckém kraji

Organizátor veřejné dopravy královéhradeckého kraje je servisní organizací Královéhradeckého kraje,  která připravuje dopravcům  jízdní řády v kraji,  počty a velikost nasazených autobusů a určuje pravidla pro chod veřejné dopravy v kraji.  Ve vztahu k drážní dopravě sjednává zajištění obslužnosti s Českými dráhami a GW Train Regio. Oredo také připravuje a navrhuje ceníky  jízdného,  který předkládá ke schválení orgánům Kraje.

Dále pak řeší krajský přepravní řád, provádí kontroly  a vyhodnocuje počty cestujících na jednotlivých linkách. S jednotlivými  dopravci pak řeší smlouvy o rozsahu a zajištění dopravní  obslužnosti.

Co je co?

 

Aktuality z OREDA

Nová bezkontaktní čipová karta IREDO

Karta IREDO

Čipová karta IREDO platí od 1. září 2013 a plně nahradila stávající měsíční a devádesátidenní jízdenky všech typů (celé, žákovské, studentské atd.) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Od 1. října 2013 nahradí také sedmidenní jízdenky.

Přestupní papírové jízdenky se budou uznávat do 31. prosince 2013.

Zažádejte o novou kartu IREDO již dnes a to na jednom z kontaktních míst nebo elektronicky.