Čipová karta IREDO

Od 1. září 2013 půjde na čipovou kartu IREDO nahrát časové jízdenky pro všechny cestující, studenty a žáky, kteří využívájí jízdné:

  • sedmidenní
  • třicetidenní
  • devadesátidenní

Nová čipová karta se postupně stane výhradním nosičem vícedenního jízdného tzn. že při koupi výše uvedených typů jízdenek, vám již tato jízdenka nebude vydána v papírové podobě jako doposud, ale bude vám nahrána na vaši čipovou kartu.

V papírové podobě budou uznávány jízdenky:

  • sedmidenní do 6. 10. 2013
  • třicetidenní do 29. 10. 2013
  • devadesátidenní do 28. 12. 2013

Papírové časové jízdenky jsou v prodeji do:

  • devadesátidenní do 31.8.2013
  • třicetidenní do 31.8.2013
  • sedmidenní do 30.9.2013

Papírové přestupní jízdenky pouze do konce roku 2013

Papírové přestupní jízdenky budou platit do 31.12.2013. Po tomto datu budou platit přestupní jízdenky v elektronické podobě.

Nákup vícedenních a přestupních jízdenek

Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, průvodčích ve vlaku nebo na přepážce v železniční stanici vám současně s nahráním jízdenky na čipovou kartu bude vydán doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci.

Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích

Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku, případně ke čtečce revizora.

Vydání čipové karty IREDO

O novou kartu IREDO žádejte osobně od 1. srpna 2013 na kontaktních místech. Karta pro vás bude připravena do dvou týdnů od podání žádosti.

Žádost vyplníte přímo na kontatním místě případně si ji stáhněte z našich stránek. Spolu s ní vás pracovník kontaktního místa požádá o předložení občanského průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45 mm). 

Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu na aktuální školní rok.

Při vyzvednutí karty se prokážete potvrzením o přijetí žádosti.

Žádost můžete také podat v obsluhovaných stanicích Českých drah.

Cena karty

Cena nové čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za pořízení čipové karty 80,- Kč.

 

Soubory ke stažení