Čipová karta IREDO

Od 1. září 2013 lze na bezkontaktní čipovou kartu IREDO nahrát časové jízdenky pro všechny cestující, studenty a žáky, kteří využívají jízdné:

  • sedmidenní
  • třicetidenní
  • devadesátidenní

Bezkontaktní čipová karta je výhradním nosičem vícedenního jízdného tzn. že při koupi výše uvedených typů jízdenek, vám již jízdenka nebude vydána v papírové podobě , ale bude vám nahrána na vaši bezkontaktní čipovou kartu.

Přestupní jízdenky jsou pouze v elektronické podobě nahrané na bezkontaktní čipové kartě IREDO.

Nákup vícedenních a přestupních jízdenek

Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, průvodčích ve vlaku nebo v pokladně dopravce České dráhy a.s.
v obsazené železniční stanici vám současně s nahráním jízdenky na čipovou kartu bude vydán doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci.

Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích

Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku, případně ke čtečce revizora.

Vydání bezkontaktní čipové karty IREDO

Novou bezkontaktní čipovou kartu IREDO žádejte osobně na kontaktních místech. Bezkontaktní čipová karta IREDO pro vás bude připravena
do dvou týdnů od podání žádosti.

Žádost vyplníte přímo na kontatním místě případně si ji stáhněte z našich stránek. Spolu s ní vás pracovník kontaktního místa požádá                     o předložení občanského průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45 mm). 

Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu na aktuální školní rok.

Při vyzvedávání bezkontaktní čipové karty IREDO se prokážete potvrzením o přijetí žádosti.

Žádost můžete také podat v pokladnách dopravce České dráhy a.s. na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Cena karty

Cena bezkontaktní čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy poskytované za pořízení bezkontaktní čipové karty 80,- Kč.

Případné další požadavky na informace k žádostem o vydání, vydávání a reklamacích bezkontaktních čipových karet IREDO zasílejte na e-mailovou adresu karta@oredo.cz. Dále máte možnost získat informace telefonicky na call centru IDS IREDO tel.č. 491 580 333.

Soubory ke stažení