Harmonogram realizace

 

Etapa

Název

Charakteristika

Délka etapy
(předpokládané období*)

Etapa_1

Vybudování Systémů pro centrální správu_1
 • Zahájení realizace projektu
   
 • Jmenování týmů vč. zástupců dodavatelů
   
 • Návrh jednotlivých komponent systému IREDO do Implementačního projektu
   
 • Dodávka projektových plánů a dokumentace
   
 • Dodávka systémů:
   
  • Systém certifikační autority IREDO
    
  • Systém pro personalizaci čipových karet
    
  • Systém pro rozúčtování tržeb v IREDO
    
 • Systém dispečerského řízení IREDO
 1 měsíc
(od 8.9.2011
do 30.9.2011)

 Etapa_2

Vybudování Systémů pro centrální správu 2
 • Dodávka systémů:
                                   
  • Systém pro správu a evidenci karet IREDO 
    
 5 měsíců
(od 1.10.2011
do 29.2.2012)

 Etapa_3

Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců
 • Dodávka elektronické čipové karty: zahájení vydávání 5 tis. karet IREDO pro Pilotní projekt
   
 • Dodávka systémů:
   
  • ostatní systémy pro platby a odbavení cestujících
 7 měsíců
(od 1.1.2012
do 31.7. 2012)

 Etapa_4

Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců
Pilotní projekt
 
 • Dodávka systémů:
                   
  • vybavení kontaktních míst IREDO
    
 • Zprovoznění funkce časových jízdních dokladů
   
 • Zprovoznění funkce elektronické peněženky
    
 • Označení všech pořizovaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV
 4 měsíce
(od 1.8.2012
do 31.11.2012)

 Etapa_5

Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců u části dopravců
 • Dodávka systémů:

  • upgrade odbavovacích zařízení Mikroelektronika
    
 • Migrace centrálního systému do serverovny IT Královéhradeckoho kraje
8 měsíců
(od 1.12.2012
do 30.6.2013)
Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců

Pilotní projekt
 


 • Umístění PC setů kontaktních míst (KM) na nové lokality
   
 • Zahájení pilotního provozu
1 měsíc
(od 1.7.2013
do 31.7.2013)


Vyhodnocení Pilotního projektu
Oživení plné funkcionality systému
 

 • Dodávka systémů

  • Předávka SW komponenty 'SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IREDO'
    
 • Školení odborného personálu Objednatele
 • Ukončení realizace projektu 
 • Zahájení rutinního provozu v rámci celého IREDO

 

 1 měsíc
(od 1.8.2013
do 1.9.2013)

  

*při předpokladu zahájení realizace projektu 1.8.2011