Základní informace z projektu

 Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Provedené klíčové aktivity 1. 9. 2013 – 30. 9. 2013:

  

Společnost OREDO zajistila:

Realizace zbývající části marketingových aktivit (v souladu se schváleným plánem).

 

Společnost OREDO dále zprovoznila všechny implementované systémy a rozeběhla rutinní provoz systému dne 1.9.2013.

 

Ve věci řešení nedodělku "SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS":            

Bylo zahájeno jednání s dopravcem České dráhy o podmínkách další spolupráce,

Bylo zahájeno jednání o technických podmínkách vývoje a implementace dílčího plnění Projektu: SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS (proběhla příprava základní verze dokumentace pro aktuální fázi jednání s ČD, které proběhne ve 2.polovivě října).

  

Provedené klíčové aktivity 1. 6. 2013 – 28. 9. 2013:

 

V rámci dodávek generálního dodavatele se v období provedla předávka komponent a ostatního plnění.

Upgrade odbavovacího systému Mikroelektronika – implementace odbavovacích systémů u dopravců, zaškolení odborného personálu Objednatele.

 

Společnost OREDO vlastními silami provedla činnosti:

Testování implementovaných komponent podle plánu pilotního projektu (testování funkcí časových jízdních dokladů a elektronické peněženky – po kompletaci celého systému).

Dokončení zasmluvnění spolupráce se všemi dopravci na období rutinního provozu (po 1.9.2013).

Dokončení zasmluvnění spolupráce se všemi provozovateli kontaktních míst na období rutinního provozu (po 1.9.2013).

 

Společnost OREDO dále zajistila:

Realizace marketingových aktivit (v souladu se schváleným plánem).

Pořízení vybavení prostor na Oredo (nábytek).

 

Společnost OREDO dále zprovoznila všechny implementované systémy a rozeběhla rutinní provoz systému dne 1.9.2013.

 

Na základě nesoučinnosti třetích stran v rámci realizace projektu nebyla generálním dodavatelem dodána položka "SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS"     

V důsledku toho:

Nebyla dodavateli proplacena dílčí položka ve výši 80 000,-Kč.

Byl sepsán protokol o tomto nedodělku.

Proběhlo jednání s řídícím orgánem a projednán způsobu řešení vzniklé situace.

Řídícímu orgánu byla podána žádost o odložení termínu dokončení projektu.

Bylo zahájeno jednání s dopravcem České dráhy o podmínkách další spolupráce.

  

Provedené klíčové aktivity 1. 3. 2013 – 31. 5. 2013:

 

Byly provedeny implementační přípravy v OREDO v oblastech:

Příprava implementace Upgrade odbavovacího systému Mikroelektronika – implementace odbavovacích systémů u dopravců.

Testování implementovaných komponent podle plánu pilotního projektu (testování funkcí časových jízdních dokladů a elektronické peněženky).

Průběžná příprava marketingových aktivit (v souladu se schváleným plánem).

 

Proběhla jednání s dopravcem České dráhy o podmínkách spolupráce v projektu:

Dojednání vývoje a implementace dílčího plnění Projektu: SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS.

Smluvní závazek podmínek spolupráce při vzájemném uznávání kartových aplikací pro platbu a odbavení cestujících.

 

Proběhla jednání se společností Koordinátor ODIS s.r.o. (organizátorem dopravy Moravskoslezského kraje):

Informativní jednání o stavu spolupráce s ČD v MSK.

Požadavek o informační podklady pro další jednání s ČD.

 

S generálním dodavatelem bylo dořešeno zasmluvnění prodloužení termínů realizace dílčích plnění v prodloužené etapě 5, a to formou dodatku smlouvy (Dodatek č.1).

  

Provedené klíčové aktivity 11. 11. 2012 – 28. 2. 2013:

 

Proběhla předávka komponent:

Ostatní systémy pro platbu a odbavení cestujících – implementace odbavovacích systémů u dopravců.

Implementace systému kontaktních míst dopravců v položkách.

Vybavení kontaktních míst IREDO:

PC pro kontaktní místa předprodejů IREDO u dopravců,

SW pro PC kontaktních míst IREDO,

laserová tiskárna na tisk sestav,

skener pro skenování žádosti o kartu (stolní skener pro skenování žádostí Formát A4, Rozlišení 1200 DPI, TWAIN rozhraní, ruční čtečka čárových kódů USB konektor),

pokladní zásuvka (vyjímatelný mincovník, pořadač na standardní velikosti bankovek, otvírání zásuvky mechanicky nebo elektronicky, možnost vkládání bankovek přední štěrbinou),

zákaznický display (alespoň 4x 20 znaků s podporou grafického zobrazení (vč. Euro), Výškově nastavitelný, USB konektor,

čtečka karet (čtení/zápis na MifareClassic a DesFire, minimálně 2 sloty pro SAM, slot pro kontaktní karty, USB konektor),

tiskárna účetních dokladů pro cestující,

příprava pro označení všech pořizovaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV (označení zařízení instalovaných v pilotním testování a průběžné označování všech instalovaných zařízení v rámci samotné montáže) v položkách (loga IDS na označení předprodejů, označení předmětů pořizovaných z prostředků EU).

 

Dále se v rámci etapy 5 – byly převzaty výstupy z přeložených úkolů z oblasti Dodávky systémů, které jsou implementovány u dopravce ČD:

SW a implementace  -  akceptace BČK IDS na POP-3000,

SW a implementace  - Výdej el.dokladu IDS,

SW a implementace  - Platba EP BČK IDS na POP-3000,

offline vložení klíčů BČK IDS do POP,

SW a implementace  - matice povolených cest mezi zónami IDS,

SW a implementace  - výdej papírových dokladů IDS na POP-3000,

SW a implementace  - akceptace BČK IDS v UNIPOK.

implementace systémů (dodávka a oživení systémů).

 

Dále byly provedeny implementační přípravy v OREDO v oblastech:

zahájení testování implementovaných komponent podle plánu pilotního projektu (testování funkcí časových jízdních dokladů a elektronické peněženky),

průběžná příprava marketingových aktivit (v souladu se schváleným plánem).

 

Provedené klíčové aktivity 11. 8. 2011 -10. 11. 2012:

 

V rámci etapy 4 –„Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců, Pilotní projekt“ (běžící od 1. 8. 2012) byly dokončeny úkoly:

Přípravu kontaktních míst dopravců:

Proběhlo zasmluvnění provozovatelů kontaktních míst.

Proběhlo předání podkladů pro programování SW na straně dodavatele.

Byly zpracovány podklady pro označení kontaktních míst.

Pilotní provoz:

Do všech implementovaných systémů byla zadána data pro provoz jednotlivých a časových jízdních dokladů a data pro zprovoznění elektronické peněženky pro testovací účely.

Proběhlo testování předaných systémů v projektu.

Byly připraveny testovací scénáře.

Byly provedeny křížové testy komponent připravovaných k akceptaci.

Plán marketingových aktivit:

Byly připraveny a vytištěny samolepící štítky pro označení zařízení dle pravidel publicity ROP SV.

Byly připraveny informační tabule pro označení kontaktních místdle pravidel publicity ROP SV.

Byly připraveny podklady pro prezentaci projektu na konferenci Veřejná doprava On-line, na veletrhu CZECHBUS, pro prezentaci 15.11., probíhá příprava pro tisk letáků a ostatních marketingových aktivit.

 

 

Dále probíhá práce na úkolech, které byly se souhlasem ÚRR oproti původnímu projektovému plánu přesunuty do etapy 5.

 

Jedná se o úkoly:

 

U některých autobusových dopravců VLD stávající stav vybavení dopravců již neodpovídá stavu popsanému v analýze projektu v roce 2010, změny způsobily větší časovou náročnost, týká se komponenty:

Upgrade odbavovacího systému Mikroelektronika – implementace odbavovacích systémů u dopravců,

 

Jednání s dopravcem ČD způsobilo zdržení v programování a implementaci komponent:

SW a implementace  -  akceptace BČK IDS na POP-3000,

SW a implementace  - Výdej el.dokladu IDS,

SW a implementace  - Platba EP BČK IDS na POP-3000,

On line nahrání klíčů BČK IDS do POP,

SW a implementace  - výdej papírových dokladů IDS na POP-3000,

SW a implementace  - akceptace BČK IDS v UNIPOK.

 

ČD dále přichází s novými požadavky, což způsobí další odklad možnosti implementace komponenty:

SW a implementace  - akceptace a nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS.

 

Provedené klíčové aktivity 11. 6. – 10. 8. 2012:

 

V rámci etapy 3 – „Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců“ (běžící od 1. 1. 2012) byl plně dokončen úkol (s předávkou do 31. 7. 2012) z oblasti Dodávky systémů: Ostatní systémy pro platbu a odbavení cestujících.

Systém vzdálené správy vozidlových zařízení centrálního systému OREDO.

 

V rámci přípravných prací pro etapu 4 –„Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců, Pilotní projet“ (běžící od 1. 8. 2012) byly zahájeny práce na přeložených úkolech z oblasti dodávky systémů. Ostatní systémy pro platbu a odbavení cestujících.

 

Dále byly dokončeny úkoly:

Plán implementace kontaktních míst dopravců.

Plán pilotního projektu.

 

Další úkoly etapy 4 byly rozpracovány:

Příprava pro označení všech pořizovaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV.

Podrobný plán marketingových aktivit.

 

Provedené klíčové aktivity 11. 3. 2011 -10. 6. 2012:

 

V rámci etapy 3 –„Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců“ (běžící od 1. 1. 2012) bude plně dokončen úkol (s předávkou do 31. 7. 2012) z oblasti dodávky systémů: Ostatní systémy pro platbu a odbavení cestujících:

Systém vzdálené správy vozidlových zařízení centrálního systému OREDO.

 

U ostatních úkolů etapy se oproti plánu vyskytují neočekávané technické komplikace vyplývající z nových požadavků dopravců, které vedou k podání žádosti o přesun úkolů do dalších etap. Práce na těchto úkolech však intenzivně probíhá.

 

Jedná se o úkoly:

U některých autobusových dopravců VLD stávající stav vybavení dopravců již neodpovídá stavu popsanému v analýze projektu v roce 2010, v uplynulém čase dopravce zařízení inovoval, musela být změna funkce zapracována do software odbavovacích zařízení, týká se komponenty:

Vozidlový systém pro platby a odbavení cestujících.

 

Jednání s dopravcem ČD způsobilo zdržení v programování a implementaci komponent:

SW a implementace  -  akceptace BČK IDS na POP-3000,

SW a implementace  - Výdej el.dokladu IDS,

SW a implementace  - Platba EP BČK IDS na POP-3000,

On line nahrání klíčů BČK IDS do POP,

SW a implementace  - výdej papírových dokladů IDS na POP-3000,

SW a implementace  - akceptace BČK IDS v UNIPOK.

 

ČD dále přichází s novými požadavky, což způsobí další odklad možnosti implementace komponenty:

SW a implementace  - akceptace a nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS.

 

V uvedeném období projektový tým rozpracoval úkoly dalších etap, z obsáhlejších úkolů zejm.:

Přípravu systému kontaktních míst dopravců,

Přípravu podrobného plánu pilotního projektu.

Podrobný plán marketingových aktivit.

  

Provedené klíčové aktivity 16. 12. 2011 -10. 3. 2012:

 

V rámci etapy 2 –„Vybudování Systémů pro centrální správu 2“ (tj. do 29. 2. 2012) byly prováděny činnosti spojené s implementací Systému pro správu a evidenci karet IREDO, který byl 28.2.2012 předán a akceptován.

V rámci etapy byly ve shodě s požadavky zadavatele laděny SW aplikace, týkající se položek:

Aplikační SW systému pro správu a evidenci karet IREDO.

Systém webových služeb centrálního systému.

Aplikační SW pro administrátorské PC.

 

 

V rámci etapy 3 –„Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců“ (běžící paralelně od 1. 1. 2012) byly již dokončeny některé dílčí úkoly započaté v předchozím období, týkajících se zejm. komponent:

SW a implementace  - matice povolených cest mezi zónami IDS.

Vozidlový systém pro platby a odbavení cestujících.

Systém vzdálené správy vozidlových zařízení centrálního systému OREDO.

Dále byly zahájeny aktivity spojené s řešenímdalších časově náročnějších činností z etapy 3, které pokrývají spolupráci s dopravcem České dráhy (ČD):

SW a implementace  -  akceptace BČK IDS na POP-3000,

SW a implementace  - Výdej el.dokladu IDS,

SW a implementace  - Platba EP BČK IDS na POP-3000,

On line nahrání klíčů BČK IDS do POP,

SW a implementace  - výdej papírových dokladů IDS na POP-3000,

SW a implementace  - akceptace BČK IDS v UNIPOK,

SW a implementace  - akceptace a nahrávání aplikací BČK IDS na In-Kartu.

 

Vzhledem k aktuálně probíhajícím změnám v systémech ČD a s tím spojenými organizačními opatřeními byla podána žádost o pozdržení implementace tak, aby dodávané systémy mohly být sladěny s inovovanými systémy ČD (přesun dodávky položek do etapy 4., s termínem dodání do 30. 11. 2012). Aktivity spojené s analýzou a programováním těchto SW komponent však nebyly nijak zpomaleny.

 

Provedené klíčové aktivity v období 1. 10. – 15. 12. 2011:

 

V rámci etapy 2 –„Vybudování Systémů pro centrální správu 2“ byly prováděny činnosti:

Při prováděné realizaci Systému pro správu a evidenci karet IREDO byly provedeny analýzy pro možnost zahájení programování komponent:

Aplikační SW systému pro správu a evidenci karet IREDO,

Systém webových služeb centrálního systému,

Aplikační SW pro administrátorské PC.

Dále bylo zahájeno řešení náročnějších úkolů z etapy 3, jejichž zahájení bylo podle harmonogramu nutné již v daném období. Týká se to zejména aktivit spojených s vývojem a budoucí implementací komponent:

SW a implementace  - matice povolených cest mezi zónami IDS.

Vozidlový systém pro platby a odbavení cestujících.

Systém vzdálené správy vozidlových zařízení centrálního systému OREDO.

 

Provedené klíčové aktivity v období 8. 9. – 30. 9. 2011:

 

V rámci etapy 1 –„Vybudování Systémů pro centrální správu 2“ byly prováděny činnosti:

Byla provedena dodávka systémů:

a.    Systém certifikační autority IREDO:

Aplikační SW pro systém certifikační autority IREDO.

Servery HSM HW + operační systém.

Administrátorské PC (HW+operační systém).

Aplikační SW pro administrátorské PC.

Čtečka bezkontaktních čipových karet.

Čtečka kontaktních čipových karet.

SAM pro čtečky centrálního pracoviště.

SAM pro odbavovací zařízení.

SAM pro kontaktní místa.

b.    Systém pro personalizaci čipových karet:

SW aplikace pro personalizaci čipových karet.

Tiskárna pro potisk (personalizaci) karet.

Administrátorské PC (HW+operační systém).

Aplikační SW pro administrátorské PC.

Čtečka bezkontaktních čipových karet.

Čtečka kontaktních čipových karet.

c.     Systém pro rozúčtování tržeb v IREDO:

SW aplikace pro centrální systém rozúčtování tržeb v IREDO.

Administrátorské PC (HW+operační systém).

Aplikační SW pro administrátorské PC.

d.    Systém dispečerského řízení IREDO:

Aplikační SW dispečerského řízení IREDO.

Server HW a operační systém.

Dispečerské PC (PC s monitorem LCD min. 24“).

 

Byla zpracován dokumentace k realizaci projektu:

e.    Programování tarifního systému do EOC.

Projektové plány (implementační projekt)

 


Vyhlášení vítěze výběrového řízení (18.08.2011)


Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Nabídky obou uchazečů byly 3.8.2011 posouzeny a byl vyhlášen vítěz, kterým se stala společnost XT-Card a.s.

 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (09.05.2011)


Na základě vznesených dotazů byly zveřejněny dodatečné informace k veřejné zakázce "Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje"

dodatečné informace 1, dodatečné informace 2, dodatečné informace 2 - Příloha č.1.

 
Zveřejnění veřejné zakázky (11.04.2011)


Dne 11. 4. 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka podle pravidel dotačních titulů a zákona č. 137/2006 Sb na následujícím odkazu. Na stránkách byla zveřejněna zadávací dokumentace včetně všech příloh. Termín ukončení lhůty pro podání nabídek je 13. 6. 2011.