V souvislosti s opatřeními COVID-19, lze předpokládat, že nebudou využívány vícedenní jízdenky, které si již držitelé BČK IREDO pořídili.  V takovém případě má držitel BČK IREDO v souladu s SPP IDS IREDO možnost vícedenní jízdenku vrátit na kontaktním místě IDS IREDO za podmínek uvedených v Ceníku jízdného IREDO.  Při vracení vícedenních jízdenek z důvodů omezení provozu škol nebo některých činností nebude účtován stornopoplatek ve výši 15 % z pořizovací hodnoty vícedenní jízdenky.

Výpočet návratku bude prováděn výhradně ke dni předložení BČK IREDO s vícedenní jízdenkou na kontaktním místě IDS IREDO. Zpětné nebo jiné plnění návratku nebude možné.

Děkujeme za pochopení

OREDO s.r.o.