Čipová karta IREDO

Od 1. září 2013 lze na osobní bezkontaktní čipovou  kartu IREDO nahrát vícedenní jízdenky pro všechny  cestující, kteří využívají jízdné:

  • sedmidenní
  • třicetidenní
  • devadesátidenní

Bezkontaktní čipová karta IREDO je výhradním nosičem  vícedenního jízdného, tzn., že při koupi výše uvedených  typů jízdenek nebude jízdenka vydána v papírové  podobě, ale bude nahrána na Vaši osobní bezkontaktní  čipovou kartu IREDO.

Nákup vícedenních a přestupních jízdenek

Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, u vlakového personálu ve vlaku nebo v osobní pokladně národního dopravce České dráhy a.s. 
v obsazené železniční stanici Vám současně s nahráním jízdenky na bezkontaktní čipovou kartu IREDO bude vydán Doklad o zaplacení jízdného, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky, resp. k případné reklamaci.

Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích

Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky probíhá přiložením (přiblížením) bezkontaktní čipové karty IREDO k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně vlakového personálu ve vlaku, případně ke čtečce revizora.

Vydání bezkontaktní čipové karty IREDO

O novou bezkontaktní čipovou kartu IREDO žádejte osobně na kontaktních místech IDS IREDO (http://www.oredo.cz/seznam-kontaktnich-mist-pro-vyrizeni-zadosti-o-cipovou-kartu-iredo-1/).

O vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO můžete požádat též v osobních pokladnách národního dopravce ČD, a.s. na území Královéhradeckého a Pardubického kraje nebo online na webových stránkách vydavatele – společnosti OREDO s.r.o. (http://www.oredo.cz/elektronicke-podani-zadosti-o-kartu-iredo/).

Žádost o vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO s Vámi vyplní přímo na kontaktním místě IDS IREDO, případně si ji stáhněte z našich stránek - viz níže dokumenty ke stažení. Spolu se žádostí vás pracovník kontaktního místa IDS IREDO požádá o předložení občanského průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45 mm). 

Žadatelé - osoby mladší 15ti let – předloží občanský průkaz nebo rodný list, popř. občanský průkaz zákonného zástupce, pokud je v něm žadatel zapsán; studenti ve věku 18-26 let předloží potvrzení o studiu na aktuální školní rok.

Osobní bezkontaktní čipová karta IREDO pro Vás bude připravena na kontaktním místě IDS IREDO do dvou týdnů od podání žádosti. Vyrozumění žadatele o možnosti převzetí karty se neprovádí!

Při vyzvedávání bezkontaktní čipové karty IREDO se prokážete potvrzením o přijetí žádosti.

Cena karty

Cena bezkontaktní čipové karty IREDO je 150,- Kč.

 

Případné další požadavky na informace k žádostem o vydání, vydávání a reklamacích bezkontaktních čipových karet IREDO zasílejte na e-mailovou adresu

karta@oredo.cz

nebo telefonicky na call centrum IDS IREDO tel.č.

491 580 333.

 

Soubory ke stažení