Čipová karta v otázkách a odpovědích

Bezkontaktní čipová karta IREDO

v otázkách a odpovědích

1) Proč bych si měl pořídit bezkontaktní čipovou kartu IREDO? 

Protože získám:

·         Nosič jízdních dokladů (přestupních, nepřestupních, vícedenních)

·         Elektronickou peněženku, s níž mohu uhradit jízdní doklad se slevou a nemusí mi trápit „drobné v kapse“

Osobní bezkontaktní čipová karta IREDO – tu využije ten, kdo si pořizuje výhodné vícedenní jízdenky, tedy žáci, studenti, za prací dojíždějící,…

Anonymní bezkontaktní čipová karta IREDO - není nosičem vícedenních jízdenek, ale je mobilní, může ji používat více cestujících, např. v rámci rodiny nebo jiné komunity

2) Jaký je rozdíl mezi osobní bezkontaktní čipovou kartou IREDO a anonymní bezkontaktní čipovou kartou IREDO?

Zásadní rozdíl je v tom, že na anonymní bezkontaktní čipovou kartu IREDO nelze nahrát vícedenní jízdenky.

 Anonymní karta tak slouží jako:

        - elektronická peněženka

        - nosič jednoduchých jízdenek IREDO

        - nosič jednodenních síťových jízdenek IREDO

 Anonymní kartu lze pořídit na kontaktním místě IDS IREDO. Při pořízení nedochází  k vyplňování formulářů ani k čekání na výrobu, obdržíte ji tedy ihned. Anonymní karta stojí 150 Kč.

Elektronickou peněženku je nutné před použitím bezkontaktní čipové karty IREDO nejprve nabít. Nabití lze provést u řidičů v autobusech, na pokladnách národního dopravce České dráhy a.s., případně na kontaktních místech IDS IREDO. Minimální částka pro dobití je 50,-Kč. 

Při zakoupení jízdního dokladu následně dojde k platbě z elektronické peněženky a jízdenka se uloží v elektronické podobě na bezkontaktní čipovou kartu IREDO. Jednorázové jízdní doklady ukládané na bezkontaktní čipovou kartu IREDO nelze platit v hotovosti, ale pouze z elektronické peněženky.

3) Potřebuji kartu, i když cestou nepřestupuji?

Pořízení bezkontaktní čipové karty IREDO je v tomto případě na vašem zvážení. Jestli i nadále chcete každou jízdu platit v hotovosti, tak bezkontaktní čipovou kartu IREDO nepotřebujete. Když budete však chtít ušetřit na jízdném (nákupem vícedenní jízdenky nebo přestupní jízdenky) anebo platbou bezhotovostně, vyplatí se o bezkontaktní čipovou kartu IREDO zažádat.

4) Budu s kartou nadále potřebovat žákovský průkaz?

Ano, ale pouze pokud je Vám 18 až 26 let. Do věku 18ti let potřebujete obecný průkaz totožnosti.

5) Kde mohu požádat o vydání čipové karty?

O vydání bezkontaktní čipové karty IREDO můžete požádat na kontaktních místech IDS IREDO (seznam kontaktních míst IDS IREDO je uveden na www.oredo.cz).

Nebo lze také požádat o vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO prostřednictvím elektronického formuláře na odkazu eshop.oredo.cz.

6) Lze požádat o vystavení osobní čipové karty IREDO, i pokud nebudu mít potvrzení školy nebo žákovský průkaz?

Ano, je však nutné takové potvrzení předložit při vydání osobní bezkontaktní čipové karty IREDO.

7) Budu potřebovat potvrzený žákovský průkaz, když budu cestovat s čipovou kartou IREDO pro žákovské jízdné?

Od 1.9.2018 cestující do 18ti let věku potvrzený žákovský průkaz nepotřebují. Od 18ti let do 26ti let pak už ano. Žákovský průkaz lze nahradit platnou ISIC kartou.

8) Jaká je cena karty IREDO?

Cena za bezkontaktní čipovou kartu IREDO byla stanovena na 150 Kč.

9) Budu vyrozuměn o tom, že je nová osobní bezkontaktní čipová karta IREDO pro mne připravena na kontaktním místě IDS IREDO k vydání?

Nikoliv, vyrozumívání se neprovádí. Vydavatel, společnost OREDO s.r.o., garantuje, že nová osobní bezkontaktní čipová karta IREDO bude na kontaktním místě IDS IREDO připravena k vydání do 14ti dnů od podání žádosti.