Jak cestovat v integrovaném systému

Pro prvotní orientaci je potřeba si uvědomit, jakým způsobem cestuji:

  1. denně dojíždím do školy či do práce a zpět
  2. cestuju jen občas
  3. jezdím občas nebo denně s přejezdem do jiného kraje
  4. jedu na delší vzdálenost se síťovou jízdenkou IREDO
  5. cestuju s přestupy

ad 1) Denně dojíždím do školy či do práce a zpět.

Pro denní dojíždění v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje existuje možnost zakoupení vícedenní (obousměrné) jízdenky, která se uloží na bezkontaktní čipovou kartu (BČK) IREDO. Není pak nutné platit každou jízdu zvlášť hotovostí. Zakoupení této jízdenky je možné na pokladně Českých drah nebo u řidiče autobusu. Vícedenní jízdenka nabízí také výraznou finanční úsporu oproti součtu cen, zaplacených za jednotlivé jízdenky (tam a zpět každý den).

ad 2) Cestuju jen občas.

Cenu jízdného z výchozího místa až do cílové zóny zjistím z tarifní mapy, vylepené na každé zastávce. Tato cena je zapsána číslem v modrém kolečku v poli zvolené cílové zóny. Není povoleno cestovat přes zóny, kam je cena z výchozí zóny vyšší, než kolik činí cena do cílové zóny.

Na pokladně Českých drah nebo u řidiče autobusu sdělím cíl své cesty. V případě neobsazené stanice je možno zakoupit jízdenku bez příplatku i u průvodčího ve vlaku. I pro jednorázové jízdné mohu využít čipovou kartu IREDO, a to prostřednictvím tzv. elektronické peněženky. Zakoupená jízdenka se uloží na BČK IREDO. Na čipové kartě IREDO musí být před zakoupením jízdenky dostatek peněz (nejméně ve výši ceny požadované jízdenky). Zvolený obnos peněz lze dobít buď na pokladně Českých drah, nebo u řidiče autobusu. Nejnižší možná částka dobití činí 50 Kč.

Ad 3) Jezdím občas nebo denně s přejezdem do jiného kraje.

Pokud žijete v okrajové části kraje a do práce či do školy se dostáváte do místa mimo integrovaný systém IREDO, potom je nutné počítat s tím, že jednotlivé integrované systémy zatím nemají propracovaný systém se vzájemným uznáváním jednotlivých čipových karet.  Pouze některé spoje, které mají svou určenou trasu přes různé integrované systémy, mohou umožnit cestujícímu využít čipovou kartu IREDO i v oblastech, kde se integrované systémy dotýkají nebo prolínají.

Ad 4) Jedu na delší vzdálenost se síťovou jízdenkou IREDO.

Síťová jízdenka IREDO platí ve všech spojích zapojených do IREDO, a to v daný kalendářní den, pro který je na pokladně železničního dopravce nebo u řidiče autobusu zakoupena (nezáleží na tom, zda jde o pracovní den, sobotu, neděli nebo svátek). V případě neobsazené stanice prodá síťovou jízdenku i průvodčí ve vlaku. Ceny jednodenních jízdenk jsou uvedeny v Ceníku jízdného IREDO.

ad 5) Cestuju s přestupy.

Pokud v daný den cestujete spíše na kratší vzdálenosti a nevyplatí se Vám proto pořízení síťové jízdenky, můžete si zakoupit jednoduchou jízdenku IREDO přímo do cíle vaší cesty už při nástupu do prvního autobusu (nebo na pokladně železničního dopravce před nástupem do prvního vlaku), i když daný vlak nebo autobus nejede až do cíle Vaší cesty.