Projekt modernizace

Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název prioritní osy: Rozvoj dopravní infrastruktury
Číslo prioritní osy: 13.1
Název oblasti podpory: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Číslo oblasti podpory: 13.1.2
Název výzvy: 18. kolo řízené výzvy - oblast podpory 1.2.
Název projektu: Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy
Královéhradeckého a Pardubického kraje
Název projektu anglicky: The Modernization of Fare Collection System in the ITS in the Regions of Hradec Králové and Pardubice
Datum zahájení projektu: 18. 1. 2010
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2013 posun do 1.9.2013
Doba trvání projektu: 38 měsíců posun na 44 měsíců
Celkové výdaje projektu: 64 739 626 Kč
Realizátor: OREDO s.r.o.
Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové 2
www.oredo.cz
Spolufinancuje: Královéhradecký a Pardubický kraj

 

                               

Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze

Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název prioritní osy: Rozvoj dopravní infrastruktury
Číslo prioritní osy: 13.1
Název oblasti podpory: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Číslo oblasti podpory: 13.1.2
Název výzvy: 31. kolo řízené výzvy - oblast podpory 1.2.
Název projektu: Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy
Královéhradeckého a Pardubického kraje - II. fáze
Název projektu anglicky: The Modernization of Fare Collection System in the ITS in the Regions of Hradec Králové and Pardubice - II. Phase
Datum zahájení projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015
Doba trvání projektu: 38 měsíců
Celkové výdaje projektu: 62 370 000 Kč
Realizátor: OREDO s.r.o.
Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové 2 
www.oredo.cz
Spolufinancuje: Královéhradecký a Pardubický kraj