Způsoby řešení reklamací a řešení nestandardních situací spojených s užíváním bezkontaktní čipové karty IREDO (dále jen BČK IREDO).

Místem příslušným k vyřízení reklamace je kontaktní místo IREDO (dále jen KM IREDO) či vozidlo dopravce (v případě reklamace podané ihned po uskutečnění transakce na BČK IREDO).

Při řešení reklamací (případně storna jízdenky) platí následující pravidla:

 • Cestující je zodpovědný za okamžitou kontrolu provedené transakce (nákup jízdenky, odbavení při přestupu, nabití elektronické peněženky na BČK IREDO - dále jen EP IREDO).

 • Nákup jednoduché nebo síťové jízdenky nelze stornovat ani reklamovat po uplynutí doby určené ke stornování jízdenky. V autobuse se jedná o 5 minutod času nákupu, při nákupu jízdenky ve vlaku se jedná o 15 minut od doby nákupu (nutno stornovat u totožné pověřené osoby dopravce) a v osobních pokladnách je tato doba omezena 60 minutami od času nákupu.

 • Pro uznání reklamace časového jízdního dokladu musí být předložen doklad o jeho zakoupení, pokud doklad o kuponu předložen není, může být reklamace vyřízena až po uplynutí maximální doby zpracování dat v clearingovém centru od okamžiku zakoupení jízdního dokladu

 • Při reklamacích práce s elektronickými penězi je vždy směrodatný údaj z clearingového centra

 

Způsoby řešení reklamací a nestandardních situací spojených s koupí papírové jízdenky IREDO

Při řešení reklamací (případně storna jízdenky) platí následující pravidla:

Cestující je zodpovědný za okamžitou kontrolu provedené transakce (nákup papírové jízdenky).

Nákup jednoduché nebo síťové jízdenky IREDO nelze stornovat po uplynutí doby určené ke stornování jízdenky. V autobuse se jedná o 5 minut od času nákupu, při nákupu jízdenky ve vlaku se jedná o 15 minut od doby nákupu (nutno stornovat u totožné pověřené osoby dopravce) a v osobních pokladnách je tato doba omezena 60 minutami od času nákupu.

U síťových jízdenek IREDO se návratky neuplatňují.

 

Místem příslušným k vyřízení reklamace je pokladna železniční stanice, informační kancelář dopravce nebo sídlo dopravce.

Clearingové centrum je nástroj, který přijímá a zpracovává data o provedených transakcích uskutečněných prostřednictvím BČK IREDO. Maximální dobou zpracování dat v clearingovém centru se rozumí doba nutná ke zpracování veškerých dat o bezhotovostních transakcích v systému IREDO, obvykle 12 dní.

Kde uplatnit reklamaci:

Na/Z EP IREDO byla dobita/stržena jiná částka, než bylo požadováno

 • Reklamaci nutno uplatnit ihned po chybné transakci u obsluhy odbavovacího zařízení

 • V případě technických problémů odbavovacího zařízení či BČK IREDO je možno reklamaci uplatnit na KM IREDO

Na EP IREDO nedobita požadovaná částka, přestože odbavovací zařízení vytisklo doklad o nabití EP IREDO

 • Reklamaci možno uplatnit na KM IREDO a zároveň nutno předložit doklad o nabití EP IREDO

Z EP IREDO stržena vícekrát cena jízdenky (nesouhlasí zůstatky na EP IREDO u po sobě jdoucích transakcích)

 • Reklamaci možno uplatnit na KM IREDO.

Z EP IREDO stržena částka na nákup jízdenky, ale jízdenka nebyla na BČK IREDO uložena

 • Reklamaci nutno uplatnit ihned po chybné transakci u obsluhy odbavovacího zařízení

 • V případě technických problémů odbavovacího zařízení či BČK IREDO je možno reklamaci uplatnit na KM IREDO

Na BČK IREDO byla nahrána nesprávná jednoduchá jízdenka

 • Reklamaci nutno uplatnit ihned u obsluhy odbavovacího zařízení

Na BČK IREDO byla nahrána nesprávná časová jízdenka

 • Reklamaci nutno uplatnit ihned u obsluhy odbavovacího zařízení (síťovou jízdenku možno reklamovat pouze u obsluhy odbavovacího zařízení)

 • V případě technických problémů odbavovacího zařízení či BČK IREDO je možno reklamaci uplatnit na KM IREDO

Nenačtení karty na odbavovacím zařízení

 • Reklamaci možno uplatnit na KM IREDO.

 

 

Případné další požadavky a informace k reklamacím bezkontaktních čipových karet IREDO zasílejte na e-mailovou adresu karta@oredo.cz. Dále máte možnost získat stručné informace telefonicky na call centru IDS IREDO tel.č. 491 580 333.