Tarif Integrované REgionální DOpravy

Tarif Integrované REgionální DOpravy v 7 bodech

  • IREDO je společná jízdenka pro autobusy i pro vlaky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
  • IREDO umožňuje absolvovat celou cestu na jeden jízdní doklad, lhostejno kolik přestupů mezi vlaky a autobusy musíte během své cesty podniknout
  • IREDO nepočítá okliky – zaplatíte vždy stejně bez ohledu na trasu spoje při dodržení všech Pravidel pro jízdu oklikou uvedených v Tarifu IREDO
  • IREDO nabízí výhodné slevy na jízdném v podobě 7/30/90 denních a síťových jízdenek a to i v další kombinaci se slevovými tarify
  • IREDO jízdenky zakoupíte u řidičů v autobusech, u přepážek na vlakových stanicích a také u průvodčích ve vlacích
  • Slevy na časovém jízdném vychází ze schválených koeficientů (násobky cen jedné jízdy).
  • Ostatní slevy jako jsou žákovské jízdné, pro handicapové aj. jsou stanoveny legislativou ČR.