Tarif IDS IREDO

Vážení cestující,

na základě výměru Ministerstva financí se s platností od 1.7.2022 mění rozsah státem nařízených slev o osoby, splňující kritérium invalidity třetího stupně. Vyhlašujeme proto nový tarif „Invalida 3.st.“, který je již obsažen v Ceníku jízdného IREDO k 12.6.2022 (s příznakem „ode dne vyhlášení“).

 

Při koupi jízdenky můžete o tento nový tarif požádat od zmíněného data 1.7.2022. Oprávněnost nároku na slevu budete prokazovat pomocí vytištěného nebo elektronického QR kódu, který získáte na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. 

Integrovaná regionální doprava / IREDO/  je  tarifní systém, ve kterém pracují všichni dopravci, kteří provozují veřejnou autobusovou  a regionální železniční dopravu.  Sjednocením všech dopravců pod jeden  tarif umožňuje cestujícímu využívat výhod při přestupech s možností si předplatit každodenní cesty do práce do škol a zapojit se do systému slev, které krajský tarif nabízí.


 

Další odkazy k tarifu Integrované regionální dopravy IREDO