Tarifní kalkulátor IREDO

Tarifní kalkulátor IREDO

Tento tarifní kalkulátor umožňuje cestujícím získat informace o možné ceně jízdného. Nemůže však obsáhnout všechny varianty placení jízdného. V žádném případě společnost OREDO s.r.o. nepřebírá odpovědnost za využití kalkulátoru k jiným účelům, než zjištění možné ceny jízdného (pokud budou ceny zjištěné v Tarifním kalkulátoru použity například jako podklad pro vyúčtování jízdného, není společnost OREDO s.r.o. za toto použití odpovědná).

Tarifní kalkulátor je k dispozici ve více verzích:

a)   Tarifní kalkulátor ZÓNOVÝ - naleznete ZDE (ceník platný od 15.12.2019)

Pro zjištění ceny mezi jednotlivými zónami vyberete ze seznamu nástupní zónu a poté výstupní zónu. Ve třetí položce vyberte požadovaný druh jízdného.

b)   Tarifní kalkulátor ZASTÁVKOVÝ – naleznete ZDE (ceník platný od 15.12.2019)

Pro zjištění ceny mezi dvěmi zastávkami vyberete ze seznamu nástupní zastávku a poté výstupní zastávku. Ve třetí položce vyberte požadovaný druh jízdného.

Poznámka: Pokud se Vám Tarifní kalkulátor nezobrazuje korektně, může být příčinou druh a verze Vámi zvoleného internetového prohlížeče.

 

Další možnost zjištění ceny jízdného

Cenu jízdného IREDO je možné také zjistit z tarifních map (elektronická podoba mapy je dostupná v sekci Tarifní mapy IREDO - ZDE). Tarifní mapy IREDO jsou vylepeny na každé zastávce v integrovaném území. Na mapě je vždy žlutým kolečkem vyznačeno místo, kde se nacházíte. V dalších kolečkách je potom zobrazeno obyčejné jízdné do cílové zóny.

 

Podmínky pro cestování s jízdním dokladem IREDO

Cestující s platnou jízdenkou IDS IREDO, kterou má uloženou na čipové kartě, je oprávněn použít k jízdě mezi zastávkami/stanicemi nástupní zóny a cílové zóny libovolné spoje zapojené do IREDO, mezi nimiž může přestupovat. Jízda však musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky.

Pro cestování nesmí být použity ty zóny, do nichž je cena z výchozí zóny vyšší, než kolik činí cena z výchozí zóny do cílové zóny!

Jednoduchá a síťová jízdenka může být na kartě uložena pouze jedna (pro jednoho cestujícího).

Sleva 5 % za platbu z elektronické peněženky (EP) se NEPOSKYTUJE u jednoduché jízdenky v tarifu Osoba70+, u síťových jízdenek ani u vícedenních jízdenek. Sleva 5 % se POSKYTUJE pouze v případě platby jednoduché jízdenky z elektronické peněženky (EP) karty IREDO.

Všechny druhy síťových jízdenek IREDO existují v papírové podobě a jsou přestupní mezi všemi spoji IREDO. V elektronické podobě lze zakoupit síťovou jízdenku buď pro jednotlivce, nebo pro 5 osob (libovolného věku).

V případě platby jednoduché jízdenky IREDO v hotovosti je tato jízdenka nepřestupní a cenu jízdenek je nutno počítat pro každý spoj zvlášť. Výjimkou je jednoduchá jízdenka IREDO zakoupená u dopravce České dráhy, se kterou lze přestupovat, pouze však mezi vlaky Českých drah, zapojenými do IREDO (kategorie Os, Sp a R).

Vaše OREDO s.r.o.