Grafické vyhledání ceny obyčejného jízdného, možnost kontroly povolené okliky.