Společnost OREDO

 • Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 • Sídlo: Hradec Králové, Nerudova 104, PSČ: 500 02
 • Identifikační číslo: 25 981 854
 • IDDS: dinrnxn

Statutární orgán 

 • Petr Moravec, jednatel

Valná hromada

 • Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje
 • Michal Kortyš, náměstek hejtmana  Pardubického kraje s gescí pro dopravu a dopravní obslužnost

Dozorčí rada

 • Ing. Miloš Huryta MBA (předseda)
 • Bc. Petr Luska     (místopředseda)
 • Ing. Petr Beneš
 • Ing. Pavel Říha
 • Ing. Libor Nejedlý
 • Jan Kopelent

Společníci

 • Královéhradecký kraj 50%
 • Pardubický kraj 50%

Společnost OREDO byla založena 28.1. 2003 rozhodnutím Zastupitelstva KHK na konci roku 2002. Jejímu založení předcházelo téměř dvouleté projednávání dopravní politiky ve výboru pro dopravu a v ostatních orgánech Zastupitelstva kraje a dále vypracování projektu analýzy a návrhu organizace dopravní obslužnosti.

Společnost řídí Valná hromada a kontroluje Dozorčí rada.

 

Objednávka veřejné dopravy je prováděna Královéhradeckým a Pardubickým krajem, odborem dopravy, oddělením dopravní obslužnosti.

Kontakty naleznete zde :

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Pardubického kraje

 

Integrátor regionální dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Co je co?